CUFĂRUL CU ESEURI – 130

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

130 – SPAȚIUL VITAL

Cu cât au preluat mai multă energie de la oameni, cu atât fiinţele Lorehh şi Dree s-au manifestat mai des la nivelul lumii materiale. Procesul manifestării fiinţelor Lorehh şi Dree în lumea materială s-a realizat în două mari etape.

În prima etapă, fiinţele Lorehh şi Dree s-au manifestat după circuitul cunoscut: de-a lungul razelor de creaţie. Fiinţele Lorehh au fost chemate în lumea materială prin “e-mailurile“ oamenilor – energiile pharismah întunecate. Energiile pharismah întunecate au fost aspirate prin nucleul pământului, care este mama tuturor întunecimilor, au făcut conexiunea cu haosul şi s-au transformat în raze de creaţie. Razele de creaţie au penetrat iarăşi cosmosul material la periferie. Prin razele de creaţie, fiinţele Lorehh şi Dree au pătruns în lumea materială. Procesul respectiv a fost identic cu cel al întrupării oamenilor. În a doua etapă, care a început atunci când răul s-a acumulat în mod dramatic, fiinţele Lorehh şi Dree s-au manifestat direct în lumea materială, prin spargerea efectivă a palierelor cuantice, astfel că nu a mai fost necesar să urmeze traseul incomod al razelor de creaţie. O rază de creaţie nu poate intersecta palierul cuantic material decât pe la periferie.

În mod concret, spargerea palierelor cuantice şi înfiriparea unei conexiuni directe între haos şi palierul material s-a realizat prin intermediul unor tunele spaţio-temporale, pe care le putem denumi găuri de vierme. Aceste găuri de vierme pot fi numite scurtături – sau, pentru a folosi limbajul informaticii, shortcut. Astfel, fiinţele din haos nu s-au mai manifestat dinspre periferie, ca până atunci, ci direct, pe scurtături, spărgând, pur şi simplu, palierele cuantice. Găurile de vierme erau tuneluri de energie ce intersectau palierul material. Ele porneau din vechile raze de creaţie, ca nişte scurtături. Diametrul unei găuri de vierme era variabil, în funcţie de puterea fiinţelor Lorehh şi Dree. De regulă, un culoar avea un diametru de cel puţin treizeci-patruzeci de metri. Aceste prime găuri de vierme directe nu trebuie confundate cu iadurile, care, cronologic, au apărut ceva mai târziu, după acelaşi principiu. În perioada de început, încă nu existau iadurile. Folosindu-se de punctele de incidenţă ale găurilor de vierme, fiinţele Dree şi Lorehh au pătruns în palierul cuantic material ca prin nişte porţi. Nu numai că au reuşit să pătrundă şi să se manifeste nestingherite, dar şi-au adus toată familia, toate rudele şi tot calabalâcul. Astfel, fiinţele Lorehh şi Dree au reuşit să aducă haosul pe pământ. Ele au adus propria lor (dez)organizare în lumea materială, care, prin acceptul oamenilor, a devenit copia haosului (în loc să rămână copia kosmosului).

În palierul material, locurile de incidenţă ale găurilor de vierme erau dispuse la cea mai înaltă altitudine – pe cele mai înalte locuri, pe dealuri sau pe munţi. În zonele de câmpie era aleasă o movilă de pământ, iar dacă nu exista una, se construia o ridicătură de pământ. Toate punctele de incidenţă ale găurilor de vierme cu palierul cuantic material au fost situate în locurile în care s-au produs fapte abominabile. Primul loc în care fiinţele căzute Dree şi Lorehh au penetrat direct palierul material prin intermediul unei găuri de vierme, a fost situat chiar acolo unde, cândva, avusese loc prima ucidere – asasinarea lui Abel de către Cain. Acest loc este situat în Iraqul de astăzi, undeva între Tigru şi Eufrat. El există şi în ziua de astăzi, fiind principala poartă prin care pătrund, direct din haos, fiinţele Lorehh şi Dree. În acest loc s-a format Centrul de Putere al întunericului. Există, fireşte, şi alte culoare secundare, situate în alte zone ale pământului, dar nici una dintre ele nu atinge amploarea acesteia.

După ce au pătruns astfel nestingherite în lumea materială, fiinţele Lorehh şi Dree i-au convins pe oameni să li se alăture. Procesul s-a desfăşurat uimitor de rapid: pătrunzând în lumea materială, fiinţele Lorehh şi Dree au corupt tot mai mulţi oameni, pe care i-au însemnat prin peceţi luciferice. Cucerind oamenii, ele au cucerit şi teritoriul în care locuiau aceştia. În cele din urmă, fiinţele Lorehh şi Dree au formatat auric, prin impregnare (imprinting energetico-informaţional), teritoriile respective. Cu cât erau mai mulţi oameni sclavi, cu atât teritoriile erau mai întinse.

În prima etapă, un teritoriu formatat auric avea întinderea unui oraş mediu din ziua de de astăzi. Ulterior, teritoriile astfel formatate s-au mărit considerabil. În acele teritorii, fiinţele Lorehh şi Dree au continuat să menţină o creaţie falsă (artificială), iar oamenii au fost menţinuţi în stare de sclavie.

Teritoriile erau formatate prin intermediul unui ritual, la care participau toţi oamenii însemnaţi auric prin peceţi. O dată formatat auric, teritoriul respectiv devenea un spaţiu vital. (Dacă ne amintim, în epocile mai recente, şi Hitler era interesat de extinderea spaţiului vital.)

Acest proces poate fi comparat cu cel desfăşurat în epocile mai recente, când anumiţi conducători militari „descălecau” pe un teritoriu – de exemplu, descălecarea lui Dragoş Voievod în Moldova. În cazul lui Dragoş, “descălecarea” s-a realizat în numele şi sub ocrotirea Spiritului Poporului Român, iar în cazul fiinţelor căzute Lorehh şi Dree, a fost vorba despre o „descălecare” malefică.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)