CUFĂRUL CU ESEURI – 140

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

140 – MIAZĂNOAPTEA

Prin intermediul Primordialilor întunericului, răul s-a revărsat, pur şi simplu, în lumea materială. Vechile teritorii formatate odinioară de Lorehh şi Dree au fost preluate de către Primordialii întunericului, care au devenit astfel stăpâni absoluţi ai acestora. Nu se poate spune că fiinţele Lorehh şi Dree au devenit, la rândul lor, sclavi ai Primordialilor întunericului, precum oamenii, ci, mai degrabă, se poate vorbi despre o unitate de interese. Fiinţele Lorehh şi Dree au început să acţioneze în paralel cu Primordialii întunericului, urmărind aceleaşi deziderate. Lorehh şi Dree se aflau sub conducerea propriilor conducători de „naţiuni” îngereşti răzvrătite. Atât Primordialii întunericului, cât şi fiinţele Dree sau Lorehh, urmăreau ieşirea cât mai grabnică din starea nefastă pe care, eoni nesfârşiţi, o experimentaseră în haos – cea de cădere continuă.

Prin venirea Primordialilor întunericului în lumea materială s-a format complet principalul Centru de Putere al întunericului – Centrul de Putere de la Miazănoapte sau, pe scurt, Miazănoaptea -, care era situat în regiunea dintre Tigru şi Eufrat. În următoarea etapă a expansiunii răului, s-au format noi centre de putere ale întunericului în toate teritoriile deja ocupate auric, pe toată suprafaţa planetei – copii ale Centrului de Putere principal de la Miazănoapte. La interfaţa tuturor Centrelor de Putere secundare au fost construite edificii şi temple energetice, în funcţie de puterea şi de tăria fiinţelor care îşi găsiseră sălaşul acolo şi, implicit, de numărul oamenilor deveniţi sclavi.

În toate Centrele de Putere ale întunericului (inclusiv în centrul principal – Miazănoaptea) şi-au stabilit reşedinţa permanentă trei mari categorii de forţe ale răului. Prima categorie a fost formată din Ergii – căpăteniile fiinţelor Lorehh de toate orientările: eterice, de vegetaţie, sexuale, de aer, de apă, de foc etc. Ergiile corespund Puterilor din cadrul ierarhiei Fiilor Luminii. A doua mare categorie de forţe a fost formată din Ariande – principalele căpetenii ale fiinţelor Dree. Ariandele corespund Stâpânirilor din ierarhia Fiilor Luminii. A treia categorie, şi cea mai puternică, a fost formată din Primordialii întunericului, care corespund Domniilor din ierarhia Fiilor Luminii. Cele trei mari categorii de fiinţe ale răului au fost (şi sunt) structurate în mod ierarhic, în funcţie de vechime, de putere şi de tărie. Fiecare căpetenie are în subordine, pe linie ierarhică directă, o pleiadă nesfârşită de fiinţe mai mici ca putere şi tărie. Toate fiinţele dintr-o ierarhie se manifestă ca o unitate, sau, mai degrabă, ca o fiinţă colectivă. În fiecare secundă, conducătorul ştie cu precizie ce fac fiinţele subordonate: el este în ele şi ele sunt în el. Imediat sub scaunul de domnie al unui Primordial al întunericului se află un stat major format din oameni ai întunericului.

La rândul lor, oamenii întunericului ce formează statul major sunt împărţiţi în mai multe clase, în funcţie de puterea şi de tăria pe care o manifestau pe scara răului. Prima mare clasă de oameni ai întunericului este formată din retardaţi – avortonii aduşi din haos, în primul ciclu al cosmosului, cu largul concurs al lui Shantiah şi al lui Hallshithan. Retardaţii formează o categorie atipică de oameni (dacă pot fi denumiţi oameni), un fel de gardă pretoriană, care, atunci când se manifestă în lumea materială, provoacă un prăpăd de nedescris. Din fericire, retardaţii au fost retraşi destul de rapid din lumea materială, pentru a nu perturba ordinea şi aşa destul de precară a lumii. A doua clasă era formată din acei oameni din generaţia a patra care aderaseră cu bună ştiinţă la tabăra Celui rău – sămânţa cea rea. Ei se întrupau adesea în lumea materială şi ocupau funcţii de conducere în cadrul regatelor: preoţi, propovăduitori, misionari, războinici, nobili etc. Sub conducerea Primordialilor întunericului, pe de-o parte oamenii, iar de cealaltă parte fiinţele Lorehh şi Dree au acţionat în mod unitar pentru cucerirea pământului fizic şi pentru aservirea tuturor oamenilor întrupaţi.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)