LA LIMITA MATRIXULUI – PATRICK DROUOT

1 zuMH3yaBbPEVw3PW2AzKNw

  EXCALIBUR

Sabia-Excalibur-696x557

LA LIMITA MATRIXULUI

 PATRICK DROUOT

24991110_392948831136559_4994899665348507250_n

šUn contactor contemporan care s-a specializat în investigarea unor stări mentale mai puţin cercetate este francezul Patrick Drouot. În cercetările sale, contactorul francez a încercat să certifice în mod experimental că este într-adevăr posibilă accesarea aspectelor ortoexistenţiale ale cosmosului printr-o ruptură de nivel ce presupune redirijarea şi refocalizarea atenţiei. Mijlocul prin care, pentru Patrik Drouot, este posibilă oprirea fluxului mental şi redirijarea atenţiei a constat în descoperirea unui nou punct de focalizare a conşiinţei.

Acest nou punct de focalizare, afirmă Patrik Drouot, este situat la limita aurei umane, undeva la aproximativ 80 de centimetri de limta epidermei. În opinia autorului citat, punctul de focalizare poate fi localizat prin anumite tehnici de vizualizări mentale – de exemplu, prin viziunea unei sfere de lumină aurie. (28)

Referitor la acest aspect destul de puţin cunoscut al existenţei şi localizării unor puncte de focalizare situate la nivelul aurei trebuie aduse câteva completări. Alţi cercetători ai acestui domeniu consideră că există nu unul, ci mai multe puncte de focalizare. Un alt punct de focalizare al conştiinţei se află undeva la 80 de centimetri de trup, cam în dreptul celui de-al “treilea ochi” (centrul de energie dintre sprâncene, denumit ajna). Acest punct de focalizare este un punct strălucitor, ce poate fi remarcat de orice om atunci când priveşte în gol. Ceea ce trebuie să facă omul, nu este altceva decât să descopere acel punct şi să-şi concentreze atenţia asupra sa. Restul vine de la sine: omul poate percepe automat aspectul ortoexistenţial al cosmosului sau doar o parte a sa.

Revenind la Patrick Drouot, trebuie remarcat faptul că acesta a devenit adeptul refocalizării atenţiei prin intermediul viziualizării unei sfere de lumină aurie ce permite experimentarea unor stări sau niveluri de conştiinţă şi de conştienţă diferite de cele normale. Dintre nivelurile de conştiinţă descrise de cercetătorul francez, cele mai importante sunt nivelul 14, nivelul 21 şi nivelul 28. Un rol deosebit este însă acordat însă nivelurilor superioare nivelului de conştiinţă 32.

Astfel, în opina cercetătorului francez, nivelul de conştienţă 7 este cel al stării de veghe, al conştienţei normale, cotidiene, specific tipului de emisferă cerebrală din partea stângă, raţională şi analitică, legată de concepţia occidentală asupra lumii (realismul industrial), pe care majoritatea oamenilor o consideră a fi singura posibilă. Nivelul de conştienţă 14 – „corp adormit, spirit treaz” – corespunde stărilor de relaxare, în care creierul generează trenuri de unde alpha. Nivelul de conştienţă 21 presupune „expansiunea conştienţei”, ceea ce determină lumea materială să capete proporţii fantasmagorice, iar impresiile senzoriale să se se modifice, în timp ce creierul generază unde thetha. La nivelul de conştienţă 28, creează  senzaţia că se iese din timpul linear şi se trece într-un timp lărgit – în nontimp – de fapt, în prezentul continuu. Nivelul de conştienţă 28 reprezintă, afirmă autorul francez, o frontieră între lumea noastră, materială, şi alte lumi. La nivelul de conştienţă 28 se percepe un sentiment de uniune foarte pregnant cu tot ce există. La nivelul de conştienţă 30 senzaţia de uniune cu tot ce există devine extrem de puternică, iar subiectul se conectează lumii defuncţilor. Dincolo de nivelul 32, subiectul se conectează, afirmă în continuare autorul citat, “ghizilor, maeştrilor spirituali, unor apariţii magnifice, sfere de lumină, inteligenţe care se fac şi se desfac. Nivelele 28 şi 35 reprezintă – afirmă Patrik Drouot – o interfaţă între lumile superioare ale cauzelor şi lumile manifestării, lumea intermediară, spaţiul în cadrul căruia are loc creaţia. Nivelul 35 conturează o nouă zonă-frontieră care se deschide nu spre lumea avatarurilor umanităţii, ci spre lumea avatarurilor universului. Acolo, trecutul, prezentul şi viitorul nu există, totul se produce şi survine simultan.” (43)

 Începând de la nivelul 35 la 42, descrierile devin dificile, întrucât subiectul – care în acest caz este chiar autorul citat – poate percepe “oraşe titanice pe un fond de spaţiu negru, cetăţi incomensurabile pierdute în noaptea timpului.” Dincolo de nivelul 35 nu mai sunt – afirmă Patrick Drouot – ghizi, îngeri, zei. “Este numai lumina creaţiei care străluceşte, nivele de frecvenţă inteligentă şi luminile creaţiei. La acest nivel am contactat o rasă compusă din miliarde de fiinţe care se contopiseră într-un singur punct din univers.” Autorul francez afirmă, de asemenea, că singura experienţă pe care a a trăit-o la acel nivel, dincolo de care nu a putut urca, l-a îmbolnăvit, dar nu fizic sau moral, ci spiritual. “Mărturisesc – scria autorul francez – că nu am înţeles ce se petrecuse. Există acolo ceva interzis, pe care nu l-aş putea depăşi. Ştiu că aparţin unui nivel de conştiinţă a cărui origine se găseşte undeva între nivelurile 35 şi 42.” Patrick Drouot conchide într-un mod extrem de tranşant: “explorarea sistematică a acestor nivele de conştiinţă ne conduce la concluzia că nu există lumea exterioară şi că ceea ce credem noi că vedem nu există cu adevărat. Simplă iluzie creată de spiritul nostru. Pentru că suntem despărţiţi de sursă, suntem captivi ai pânzei pe care o ţese maya (iluzia cosmică.). Toate fiinţele pe care le-am întâlnit şi care au trecut prin stări superioare de conştienţă, fără a-i mai pune la socoteală pe înţelepţi şi pe sfinţi, s-au eliberat de iluziile lumii, cauza suferinţei omului. Ei emană o detaşare de lucrurile vieţii şi o omenie iradiantă. Ei nu fug de realitate sau de realităţile cotidiene, aşa cum cred unii. Prin experienţa lor au descoperit starea prin care sunt conţinuţi în univers, aşa cum ei conţin universul.” (28)

De remarcat doar faptul că în fragmentul citat autorul francez foloseşte termenul sanscrit maya, termen folosit încă din antichitate în arealul cultural panindian, care are sensul de iluzie cosmică („lumea este maya, lumea este o iluzie”, afirmau vechii iniţiaţi ai Indiei); în limbajul tehnologizat folosit de promotorii realismului tehno acest termen are un echivalent spectaculos: matrix.

57576957_652646175166822_67198817795047424_n