BARBARA ANN BRENNAN

1 zuMH3yaBbPEVw3PW2AzKNw

  EXCALIBUR

Sabia-Excalibur-696x557

BARBARA ANN BRENNAN

24991110_392948831136559_4994899665348507250_n

šO contactoare care poate fi clasificată în aceeaşi categorie a “civililor” este americanca Barbara Ann Brennen, ale cărei eforturi au fost îndreptate în două direcţii: prima direcţie a constat în cercetarea structurii energetico-informaţionale (aurice) a fiinţei umane şi punerea la punct a unei metode inedite de tămăduire; a doua direcţie de cercetare a constat în cercetarea naturii sau, mai exact spus, a entităţilor spirituale invizibile percepţiei normale, ce se manifestă în natură.

hqdefault

Cercetările Barbarei Ann Brennen sunt cu atât mai interesante cu cât aceasta are o solidă pregătire ştiinţifică, obţinute înainte de a se dedica activităţii de tămăduire spirituală, energetico-informaţională şi fizică. Înainte de a deveni tămăduitoare, Barbara Ann Brennen a fost cercetător ştiinţific. După propriile sale mărturii, „după obţinerea licenţei în fizica atmosferică la Uni­versitatea din Wisconsin, a lucrat în cercetare ştiinţifică pentru NASA, la Centrul de Zboruri Spaţiale Goddard. În ultimii cincisprezece ani s-a ocupat de studierea şi aplicaţiile câmpului energetic uman şi a luat parte la proiectele de cercetare desfăşurate în cadrul Universităţii Drepxel.” (20)

Aşa cum singură mărturiseşte, Barbara Ann Brennen a fost crescută la o ferma din Wisconsin. „Cum prin preajmă nu prea am avut tovarăşi de joacă, o bună parte din timp am fost singură. Stăteam ore întregi în pădure, complet nemişcată, şi aşteptam să vină la mine micile vietăţi. Exersam întrepătrunderea mea cu mediul înconjurător. N-a trecut mult până ce am început să înţeleg semnificaţia acestor vremuri de tăcere şi aşteptare. În aceste clipe tăcute, petrecute în pădure, am pătruns într-o stare de dilatare a conştiinţei, în care puteam percepe lucruri de dincolo de limitele normale ale experienţei umane. Ţin minte că ştiam unde se află micile vieţuitoare ale pădurii fără a fi nevoită să-mi folosesc văzul. Simţeam starea fiecărui animal. Pe când exersam mersul cu ochii închişi prin codru, simţeam copacii cu mult înainte de a-i fi pipăit cu mâinile. Mi-am dat seama că arborii erau cu mult mai mari decât păreau văzuţi cu ochiul liber. Copacii au de jur împrejur câmpuri de energie vitală, şi eu una percepeam aceste câmpuri. Ulterior, am învăţat să văd câmpurile energetice ale copacilor şi ale animalelor mici. Am descoperit că toate au în jurul lor un câmp energetic care seamănă oarecum cu lumina unei lumânări. Am început să observ şi faptul că sunt legate prin aceste câmpuri energetice, că nu există spaţiu sa nu aibă un câmp energetic. Toate, inclusiv eu, trăiesc într-o mare de energie. (…) Niciodată nu mi-am transpus expe­rienţele în vreo teorie referitoare la modul de funcţionare a lumii. Le-am acceptat ca pe ceva perfect normal, iar mai târziu le-am dat uitării. Pe măsură ce creşteam, ajungând la adolescenţă mi-am rărit vizitele în codru. (20)

9f6ecfea62681be06cb55cac8a00ac8aCeva mai târziu, după ce Barbara Ann Brennen şi-a luat licenţa în Fizică atmosferică şi lucra pentru NASA, a început să vadă culori în jurul capului unor persoane. “Atunci – afirmă autoarea citată – mi-am dat seama că experienţele acelea constituie începutul percepţiei mele suprasenzoriale sau al clarviziunii mele. Acele minunate şi tăinuite trăiri ale copilăriei au dus, în cele din urmă, la apti­tudinea de a diagnostica şi vindeca suferinzi de boli grave. Analizând lucrurile retrospectiv, observ că evoluţia aptitudinilor mele a început încă de la naştere. Ca şi cum viaţa mi-ar fi fost călăuzită de o mână nevăzută, care m-a purtat către şi prin fiecare experienţă, într-o iniţiere pas cu pas, foarte asemănătoare trecerii printr-o şcoală – şi anume, prin şcoala vieţii. Experienţele trăite în codru au contribuit la dezvoltarea simţurilor mele, iar studiile uni­versitare – la dezvoltarea gândirii mele logice. Pregătirea de consultant mi-a deschis ochii şi inima către firea umană. În sfârşit, pregătirea spirituală a oferit suficientă credibilitate expe­rienţelor mele neobişnuite pentru a-mi deschide mintea atât cât să le accept ca fiind „reale.” Apoi am trecut la elaborarea unui cadru prin care sa înţeleg aceste experienţe. Încet-încet, percepţia suprasenzorială şi câm­pul energetic uman au devenit părţi integrante ale vieţii mele.” (20)

În ceea ce priveşte cercetarea structurii energetico-informaţionale a fiinţei umane, cercetătoarea americană consideră că fiinţa umană este formată din două aspecte: un aspect văzut, care este trupul material şi un aspect nevăzut, care este aura; la rândul ei, aura este formată din mai multe straturi „suprapuse”, din ce în ce mai diafane, ce pot fi percepute doar prin ceea ce autoarea denumeşte percepţie suprasenzorială. Primul strat al aurei a fost denumit de Barbara Ann Brennen corp eteric, al doilea corp emoţional, al treilea corp mental, al patrulea corp astral, al cincelea corp eteric şablon, a al şaselea corp celest, al şaptelea corp keteric cauzal. Deasupra celor şapte straturi ale aurei deja menţionate, afirmă autoarea citată, mai există încă două. „Cele două nivele de deasupra celui de-al şaptelea, pe care în momentul de faţă le pot percepe, sunt nivelul al optulea şi al nouălea. Fiecare nivel pare format din vibraţii înalte, foarte fine. Nivelele opt şi nouă par să urmeze modelul general de alternare între substanţă şi formă, deoarece cel de-al optulea nivel apare mai ales sub forma unei substanţe fluide, iar al nouălea pare să fie un şablon cristalin a tot ce exista dedesubtul lui. Nu am găsit referiri la aceste nivele în literatură, cu toate că pot exista. Ştiu foarte puţine lucruri despre ele.” (20)

barbara-brennan-new-orleans-la-obituaryDe asemenea, la nivelul nevăzut al structurii aurei umane, Barbara Ann Brennen menţionează existenţa a şapte centre de energie (chakre) principale; centrele de energie principale şi straturile aurei sunt asociate după cum urmează: „primul strat al câmpului şi prima charkă sunt asociate funcţiilor fizice şi senzaţiilor fizice – durerea sau plăcerea fizică. Primul strat este asociat funcţiilor automate şi autonome ale trupului. Al doilea strat şi a doua chakră sunt, în mare, asociate aspectului emoţional al fiinţelor omeneşti. Ele sunt vehiculele prin care ne trăim viaţa emoţională şi sentimentele. Al treilea strat este asociat activităţii noastre mentale – gândirea liniară. A treia chakră se referă la gândirea liniară. Al patrulea nivel, asociat chakrei inimii, este vehiculul prin care ne iubim nu numai perechea, ci şi pe semenii noştri în general. A patra chakră este cea care metabolizează ener­gia dragostei. Al cincilea nivel este cel asociat unei voinţe superioare mai aproape de voinţa divină. A cincea chakră este asociată cu vor­birea, transformarea cuvintelor în fapte, ascultarea şi asumarea de răspunsuri în acţiu­nile noastre. Al şaselea nivel şi a şasea chakră sunt asociate iubirii cereşti. Este dragostea extinsă dincolo de capacitatea omului de a iubi şi ne cuprinde întreaga viaţă. El dă sens grijii pentru protejarea şi sprijinirea actului trăirii. Susţine toate formele vieţii ca manifestări de preţuire a lui Dumnezeu. Al şaptelea strat şi a şaptea chakră sunt asociate gândirii superioare cunoaşterii şi integrării în forma noastră fizică şi spirituală.” (20)

În afara cercetării structurii aurice a fiinţei umane şi tămăduirii, cercetătoarea Barbara Ann Brennen s-a dedicat cercetării aspectelor nevăzute ale naturii; studiile sale s-au axat asupra interacţiunii structurii aurice a oamenilor cu mediul natural. De asemenea, o parte a cercetărilor sale a fost dedicată interacţiunii aurice dintre oameni, în condiţiile în care lumea modernă este generatoare de stres şi angoase ce conduc la boli incurabile.

57576957_652646175166822_67198817795047424_n